Korudağ Zeytin Çiftliği. Harvena zeytinyağları, harvena zeytinyağı, zeytinyağı üretim ve satışı

Satış Sözleşmesi

1. KAPSAM VE UYGULAMA

İşbu genel satış sözleşme şartları, www.korudag.com.tr adresi sahibi, Çınarlı Mahallesi, Ankara Caddesi Mistral Tower Kat: 32 Daire: Ofis No 321, 35110 Konak-İzmir adresinde kain İPM ENDÜSTRİYEL MADENCİLİK A.Ş. ile ALICI arasında web sitesi ("Site") üzerinden yapılacak satışlara ilişkin tüm teklifler ve ürün (“Ürünler”) satın alımları için geçerlidir.

MERSİS No: 3957483399178152

Telefon: +90 232 463 19 79 (Pbx)

2. TARAFLAR

İPM ENDÜSTRİYEL MADENCİLİK A.Ş. bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.

ALICI”, İPM ENDÜSTRİYEL MADENCİLİK A.Ş.’ye ait bu sitede bulunan ürünlerden sipariş vermek suretiyle satın alım yapmak isteyen 3. gerçek veya tüzel kişi ya da kişilerdir.

3. SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünler; tür, miktar, model, renk, adet, satış bedeli, ödeme şekli ve sair her tür detay açısından, sitede belirtildiği gibidir. Satıcının işbu maddede bahsi geçen bilgi ve detayları herhangi bir koşula bağlı olmaksızın dilediği zaman dilediği şekilde değiştirme ve/veya Sözleşme konusu olmaktan çıkarma hakkı saklı tutulmaktadır. Bu hususta Alıcı, Satıcıdan herhangi bir tazminat ve/veya sair talepte bulunmayacağını işbu Sözleşme ile peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

4. TEKLİF, BİLGİLENDİRME VE KABUL

 1. Bu sitede yer alan veya söz edilen tüm fiyatlar, teklif istekleri ve tanımlar ürünlerin mevcut olmasına bağlıdır, bu veriler bir teklif niteliği taşımamaktadır ve sipariş, Satıcı tarafından kabul edilmediği müddetçe önceden bildirilmeden geri çekilebilir ve/veya değiştirilebilir.
 2. Sitede yer alan tüm ürünlerin mevcut olması için Satıcı mümkün olan tüm çabayı gösterecek olup buna rağmen, tüm ürünlerin stoklarda mevcut olduğu veya siparişin gönderilmesinin ardından hemen temin/imal edileceği varsayımında bulunulmayacaktır. Ürünün stokta bulunmama/temin edilememe durumunda Alıcı tarafından ilgili ürün için ön ödeme yapıldı ise yapılan ön ödemeler Alıcı’ya iade edilecektir.
 3. Alıcı tarafından gönderilen bir sipariş, bu sözleşme şartları çerçevesinde Satıcının ürünlerini satın almak için verilmiş bir teklif olarak kabul edilir ve Satıcının kabulüne bağlıdır.
 4. Bu kabulden önce Satıcı sipariş için otomatik bir alındı e-postası oluşturulabilir. Böylesi bir otomatik alındı e-postasının resmi bir sipariş kabulü anlamına gelmeyeceğini, Satıcının her zaman için siparişin kabul edilmediğini bildirme hakkı bulunduğunu taraflar kabul etmektedir.
 5. Siparişin sevk edilmesi ile sipariş kabul edilmiş olur ve sözleşme tamamlanmış olur.
 6. Alıcı, belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup tam olarak anladığını ve bilgi sahibi olduğunu; bu anlamda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

Satıcı, sipariş kabulünden ve sevkiyattan önce her zaman indirimleri geri çekme ve/veya ürün maliyetleri, taşıma, işçilik veya artan eklenen vergiler, gümrükler, resimler, harçlar veya döviz kurlarındaki değişiklikler gibi maliyet arttıran faktörler (sınırlama olmaksızın) ortaya çıktığında fiyatları gözden geçirme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Alıcı tarafından satın alma siparişinin Satıcı’ya gönderildiği tarihte sitede belirtilen ürün bedeli, vergiler, nakliye veya taşıma masrafları gibi masrafların da ALICI tarafından ayrıca karşılanacağı kabul edilmiş sayılır.

Alıcı, sistem üzerindeki satın alma işlemini aşağıdaki ödeme şekillerinden biriyle yapmak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 • Geçerli bir kredi kartı,
 • Anlaşmalı kargo şirketleri dahilinde kapıda ödeme,
 • Satıcı’ya ait banka hesabına havale veya EFT yoluyla ödeme

Alıcı, kredi kartı ile ödeme seçeneğini tercih ettiği takdirde kredi kartının geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını kabul eder.

Ödeme tam olarak yapılmadığı müddetçe sipariş onayı veyahut sevkiyat gerçekleştirilmeyecektir.

6. TESLİMAT

 1. İşbu Sözleşme konusu ürünün, Alıcı’ya teslim şekli, Satıcı tarafından Alıcı’nın yazılı olarak bildireceği adrese kargo aracılığıyla gönderilmesidir. Alıcı, Satıcı tarafından belirlenen teslim şeklini peşinen kabul ettiğini işbu Sözleşme ile beyan ve taahhüt eder.
 2. Sitede, herhangi bir sipariş alındısında, kabulde veya herhangi bir yerde belirtilen teslimat zaman çizelgeleri/tarihleri yalnızca tahminidir. Sözleşme konusu ürün, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca, Alıcı’nın işbu Sözleşme konusu ürünü satın almasından itibaren 5 iş gününü aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde; Alıcı tarafından yazılı olarak bildirilecek adreste kendisine veya yine yazılı olarak bilgilerini vereceği kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
 3. Satıcı, işbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. Satışa konu ürünün nakliye bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır.
 4. Sipariş verildikten sonra teslimat adresi değiştirilirse ortaya çıkacak ek masraflar da ayrıca Alıcı tarafından karşılanacaktır.
 5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ise bu sözleşmenin elektronik ortamda Alıcı tarafından onaylanmış olması ve satış bedelinin, kendisine sunulacak seçenekler arasından Alıcı’nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 6. nün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü; bahsi geçen durumun Satıcı tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren 3 (üç) is günü içinde Satıcı’ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
 7. Satıcı, mücbir sebepler ve/veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve işbu maddede sayılmayan başkaca beklenmeyen haller nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde veya hiç teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi veya ürünün teslimini teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
 8. Bu sözleşme şartları uyarınca sevk edilen ürünlerin hasar görmüş olması durumunda Alıcı sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini talep edebilir.

7. CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Alıcı’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 iş günü içinde ürün bedelinin Alıcı’nın kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, (kişiyle doğrudan teması gerektiren vb.) tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve benzeri nitelikte ürünler ile Alıcı tarafından ambalajı bozulmuş veya kullanılmış ürünler için ilgili cayma hakkı kullanılamaz.

8. İADE VE DEĞİŞİM

Alıcı’ya, Satın almış olduğu ürünün kendisine hasarlı teslim edilmesi halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 2 gün içerisinde e-posta yolu ile Satıcı ile iletişim kurduğu takdirde kargo şirketi ile Satıcı’ya ulaştıracağı hatalı ürün Satıcı tarafından yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hasarı Alıcı kullanımından oluşmuşsa veya ürün kullanılmış veya orijinal ambalajı bozulmuşsa ürünün değişimi yapılmaz.

İade edilmek istenen ürün/ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilir ise kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanacaktır. Diğer durumlarda ise kargo ücreti Alıcı’ya ait olacaktır. İade işlemlerinde ürün faturasının ibrazı zorunludur. Faturasız herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

9. İPTAL

Satıcı'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Satıcı stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını Alıcı hesabına iade edebilir.

10. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Alıcılar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, Alıcılar tarafından iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Alıcıların Satıcı tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Alıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Alıcıların sorumluluğundadır. Alıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Alıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Satıcı’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Alıcı diğer Alıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Satıcı servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile Alıcı’nın rızası dahilinde olduğunu, Alıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Satıcı’dan tazminat talep etmemeyi, Satıcı’dan izin almadan Satıcı servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı taahhüt eder.

Alıcı, Satıcı’nın yazılı onayı olmadan, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Satıcı, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri Alıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Satıcı, Alıcı’nın onayı olmadan Satıcı bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, Alıcı’ya yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Satıcı bünyesinde bulunan Alıcı bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

Satıcı, sözleşmenin kurulması/ifası hukuki sebebine dayanarak, Alıcı’nın paylaşmış olduğu ad/soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi bilgisini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere, Şirket’in kullanmakta olduğu bilişim sistemleri ve ilgili birimleri aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla, işlemektedir ve aktarmaktadır. Alıcı, Satıcı tarafından Kanuna uyumlu olarak yürütülen veri işleme faaliyetine ilişkin bilgilendirildiğini ve bu faaliyetin rızası kapsamında gerçekleştirildiğini kabul ve beyan eder.

Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirirken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadırlar.

Alıcı, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı altında Satıcı’ya herhangi bir uyuşmazlık yöneltmeyeceğini veya Satıcı’yı herhangi bir şikayete konu etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Yükümlülüğü kapsamındaki yükümlülükler, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Satıcı ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikleri yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Satıcı markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu doğuracaktır.

Alıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Satıcı’ya ve diğer Alıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Alıcı, Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Alıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Satıcı’nın Alıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Satıcı’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Satıcı tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Alıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup İzmir Tüketici Mahkemeleri ile Tüketici Hakem Heyeti ve İzmir İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu Sözleşme, Alıcı web sitesine giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Alıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Satıcı, Alıcıların işbu Sözleşmeyi ve/veya, Web sitesi içinde yer alan Alıcı’nın, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Alıcılar fesih sebebiyle, Satıcı’nın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Alıcı yukarıda belirtilen tüm satış koşullarını ve ön bilgilendirmeleri okuyarak kabul etmiş olduğunu ve satın alma işlemini bu koşullarla yapmak istediğini kabul beyan ve taahhüt eder.

×